2016 - 2017: Přeshraniční projekt "Literární kavárna Plzeň - Berlín"Valerianova nadace pořádala ve spolupráci s Divadlem J.K.Tyla v Plzni, LiteraturInitiative Berlin (LIN), Českým centrem Berlín Česko-německým fondem budoucnosti projekt "Literární kavárna Plzeň-Berlín" - mobilní literární projekt, který mladistvým z obou partnerských měst Plzně a Berlína umožnil vstoupit prostřednictvím jazyka a literatury do interaktivního dialogu.

Právě s ohledem na globální svět a s ním spojenými novými výzvami je jazyk čím dál důležitější součástí společného bytí. Jazyk je tak nezbytně nutná vstupenka do aktivního společenského života.

"Literární kavárna Plzeň - Berlín" byl projekt, jehož cílem bylo podporovat kreativní činnosti mládeže a mladých dospělých. Byl určen pro všechny ve věku od 13 - 26 let, kteří se věnovali psaní nebo chtěli začít psát.

První a zároveň pilotní ročník se konal již v roce 2015 v Divadle J.K.Tyla v Plzni. V roce 2016 tento projekt kvůli velkému úspěchu pokračoval a v Plzni byl zahájen v květnu 2016. Ve spolupráci s Valerianovou nadací se projekt rozšířil až do Berlína, kde odstartoval za podpory Českého centra Berlín dne 15. listopadu 2016.

Potřebné finanční prostředky dala pro německou část projektu k dispozici Valerianova nadace. Celý projekt byl podporován Česko-německým fondem budoucnosti.

Díky úzké spolupráci ředitele Divadla J.K.Tyla Martina Otavy s Valerianovou nadací byly vítězné texty celé soutěže v Plzni přeloženy do němčiny a vítězné texty v Berlíně do češtiny. V dobnu 2017 byla vydána knižní dvojjazyčná publikace. Exempláře dvojjazyčného alamanachu byly darovány účastníkům a koperačním partnerům "Literární kavárny Plzeň - Berlín" jako památka na tento vydaření a krásný projekt.

almanach cover

Ukázka (obsah a předmluva v NJ a ČJ): PDF

Literární kavárna v Berlíně: "Literaturcafé No. 1":

Koncept německé literární kavárny naleznete zde (NJ): PDF

Věcnou zprávu německé literání kavárny naleznete zde (NJ): PDF

Fotomateriál závěrečné akce ze dne 20.12.2016 naleznete zde: PDF


Literární kavárna Plzeň:

Koncept české literární kavárny naleznete zde (ČJ): PDFPDF

Plakát české literární kavárny zde: PDF

Jako hlavní komunikační prostředek projektu v Plzni sloužila webová stránka, na které se mohli zájemci zaregistrovat a nahrát zde své texty: http://literarnikavarna.djkt.eu/